กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมทำการซ้อมแผนประจำปี ตามแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้/อัคคีภัย ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมทำการซ้อมแผนประจำปี ตามแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้/อัคคีภัย ประจำปี 2565

27 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมทำการซ้อมแผนประจำปี ตามแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน  กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้/อัคคีภัย ประจำปี 2565

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมทำการซ้อมแผนประจำปี ตามแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้/อัคคีภัย ประจำปี 2565

                  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาปราณบุรี นำโดย นายไอยเรศ ชัยกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาปราณบุรีพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม ซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น และวิธีการ

ใช้ถังดับเพลิง หรือการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย ประจำปี 2565 ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ ท่านผู้จัดการได้เป็นวิทยากรด้วยตนเอง

ให้การอบรมถ่ายทอดความรู้ทางทฤษฎีแก่พนักงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 และได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนาม ณ บริเวณด้านข้าง

อาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานและตามแผนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน