การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) อย่างต่อเนื่อง ควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) อย่างต่อเนื่อง ควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

27 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) อย่างต่อเนื่อง ควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายเจ้าหน้าที่งานผลิต ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา บริเวณม.ม.8 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP)  อย่างต่อเนื่อง ควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยจัดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดค่าคลอรีน ค่าความขุ่น และค่าPh บริเวณพื้นที่ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ.

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ : 0-7561-1354

• โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 08-6478-0588

•  Page Facebook : @PWA.Krabi

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน