การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินการตามแผนงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย โบล์วน้ำเพื่อระบายตะกอนในเส้นท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินการตามแผนงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย โบล์วน้ำเพื่อระบายตะกอนในเส้นท่อ

27 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินการตามแผนงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย โบล์วน้ำเพื่อระบายตะกอนในเส้นท่อ

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นายณัฐพล  กองประดิษฐ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการตามแผนงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย โบล์วตะกอน ตามแผนระบายตะกอนในเส้นท่อ บริเวณ พื้นที่ถนนคู่เมือง ถนนวัชระ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาให้ใสสะอาด ตามมาตรฐานของ กปภ.

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ : 0-7561-1354

• โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 08-6478-0588

•  Page Facebook : @PWA.Krabi

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน