โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

27 มิถุนายน 2565


โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
จัดกิจกรรม "โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน"
====================
    ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสุริยะ  ป้านนาค  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" ออกให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าแรง พร้อมสอบถามปัญหา แนะนำการดูแลระบบประปาภายในบ้าน แนะนำการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. Line@pwathailand และมอบของที่ระลึกให้แก่ลูกค้า ในพื้นที่ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความประทับใจในการให้บริการของ กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน