กปภ.สาขากาญจนบุรี ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนบุรี ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

27 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขากาญจนบุรี ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขากาญจนบุรี โดย นางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี มอบหมายให้ นายไพโรจน์ จิระธนานันต์ หัวหน้างานผลิต และทีมงานผลิต ดำเนินการล้างถังตกตะกอนโรงกรอง ประจำเดือน มิถุนายน  เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้ใสสะอาดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดสร้างความเชื่อมั่น และความประทับใจในการให้บริการแก่ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

 
เลื่อนขึ้นข้างบน