กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕

             นายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และนักศึกษา

ฝึกงานในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ตามกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อสอบถามความพึงพอใจ

สำรวจแบบสอบถาม (Relation) พร้อมรับฟังปัญหาด้านต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพน้ำ การให้บริการ มีการตรวจสอบมาตรวัดน้ำพร้อมทำการล้างมาตรวัดน้ำ

ระบายตะกอนหัวดับเพลิง และแนะนำการตรวจสอบมาตรวัดน้ำง่ายๆ ด้วยตนเอง เชิญชวนลูกค้าผู้ใช้น้ำเพิ่มเพื่อนใน Line PWA Thailand พร้อมมอบของ

ที่ระลึกเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรี และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และมุ่งเน้นตามวิสัยทัศน์ กปภ. "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"

ณ บริเวณบ้านโนนน้อย.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน