กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการกปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการกปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ประจำปีงบประมาณ 2565

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการกปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ประจำปีงบประมาณ 2565

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดยนายสมเกียรติ นงนุช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก มอบหมายให้ นางพัชรลักษณ์ ด้วงทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้ความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปา ขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้านวัดลาดบัวขาว เจ้าหน้าที่อบต.สมอแข , อบต.พันเสา  ตามโครงการกปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ณ ประปาหมู่บ้านวัดลาดบัวขาว หมู่ 2 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน