กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภุมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี  ได้มอบหมายให้นายภูมินทร์  นะมินิล ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี , นายกานต์  ไกรฤกษ์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 , นายพนัส คงพัฒน์ยืน หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิจกรรม 130ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลเพื่อปวงชนและโครงการเติมใจให้กัน บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.สาขาปทุมธานี อาทิเช่น โรงเรียนวัดบัวหลวง ,หมู่บ้านแดนทอง และ พื้นที่บ้านเลขที่ 51/4 ม.1 ต.กระแชง อ.สามโคก โดยให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดน้ำสูญเสีย ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมให้คำแนะนำโดยไม่คิดค่าแรง แนะนำการใช้งาน PWA Line Official และ Application พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ.และประชาชน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน