การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2565 ณ บริเวณ หมู่บ้านริมบึง ต.คลองหลวงแพ่ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2565 ณ บริเวณ หมู่บ้านริมบึง ต.คลองหลวงแพ่ง

24 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2565 ณ บริเวณ หมู่บ้านริมบึง ต.คลองหลวงแพ่ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า นำโดย นายสมโภชน์ สะมะโน ผจก. กปภ.สาขาบางคล้า มอบหมายให้นายวรวิทย์ แจ้งจินต์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัด  จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2565                 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 บริเวณหมู่บ้านริมบึง ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมออกพบปะลูกค้า
 แนนำะวิธีการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดพูดคุยพร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับน้ำประปาและบริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำพร้อมทำการถอดล้างมาตร
ให้คำปรึกษาเรื่องระบบประปาภายในบ้านสำรวจความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้ำตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพของน้ำประปา
รวมถึงเชิญชวนใช้บริการ กปภ. ออนไลน์ Line Official @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน