กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านหนองพรานพุก ถึงสะพานหมู่บ้านวังยาว และซอยหัวหิน 105 ถึงหมู่บ้านเอ็มเมอรัลด์รีสอร์ท (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านหนองพรานพุก ถึงสะพานหมู่บ้านวังยาว และซอยหัวหิน 105 ถึงหมู่บ้านเอ็มเมอรัลด์รีสอร์ท

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที  ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านหนองพรานพุก ถึงสะพานหมู่บ้านวังยาว และซอยหัวหิน 105 ถึงหมู่บ้านเอ็มเมอรัลด์รีสอร์ท

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที

ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านหนองพรานพุก ถึงสะพานหมู่บ้านวังยาว และซอยหัวหิน 105 ถึงหมู่บ้านเอ็มเมอรัลด์รีสอร์ท

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นำโดย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี นายไอยเรศ ชัยกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการฯ

นายมงคล ดีตลอด และหัวหน้างานผลิต นายปรีดา เกษมสุขไพศาล และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control)

ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย  บริเวณ หมู่บ้านหนองพรานพุก ถึงสะพานหมู่บ้านวังยาว และซอยหัวหิน 105

ถึงหมู่บ้านเอ็มเมอรัลด์รีสอร์ท  ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้น้ำ ลดข้อร้องเรียน พบปะลูกค้า ทำความเข้าใจ

และตอบข้อสงสัยให้กับผู้ใช้น้ำ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไปด้วย 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน