กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนมีนาคม 2565

ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาปราณบุรี นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล เป็นประธานในกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565

พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk เพื่อสร้างความ รัก ความผูกพัน

เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเสนอแนะ ในการทำงานของแต่ละสายงาน สอบถามปัญหาการปฏิบัติงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีข้อสงสัย ปรึกษา ซักถามได้อย่างเป็นกันเอง พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน