กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสุวิทย์ บุญมูสิก หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญ นางสุรัตนา กอเจริญรัตน์ หัวหน้างานอำนวยการ นายสุทธิพงศ์ สุวรรณเดชากุล หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morming Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565  ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
เลื่อนขึ้นข้างบน