การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

23 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์  เข้าร่วมพิธีมอบบ้านผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ประสบภัยและครอบครัว โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ในช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติ(อุทกภัย) มีบ้านเรือนจำนวน 1 หลังคาเรือนเสียหาย คือ บ้านของ นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุข ทางอำเภอกาญจนดิษฐ์ จึงได้จัดทำงบประมาณให้เงินค่าวัสดุก่อสร้าง,ค่าแรงงานและได้ร่วมก่อสร้างจนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ
พร้อมกันนี้ กปภ.สาขากญจนดิษฐ์ได้มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ในกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน