การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 18/2565 ณ หน่วยบริการแม่จันณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 18/2565 ณ หน่วยบริการแม่จันณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

20 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 18/2565 ณ หน่วยบริการแม่จันณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (One Stop Service) ณ.หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีระยะทางไกลจากสำนักงาน ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจาก ผู้ที่มาชำระค่าน้ำประปาเป็นอย่างดี และเป็นไปตามแผนการดำเนินการ จัดทำทุกเดือนครั้งนี้ตรงกับ วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา9.00-12.00 น. มีผู้มาชำระค่าน้ำประปา จำนวน 324 ราย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน