กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talka ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talka ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

18 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talka ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันนี้ (วันที่ 18 พฤษภาคม​ 2565) นายอธิวิศน์  เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาปากท่อ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน สอบถามปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางในแก้ไขให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 2 กปภ.สาขาปากท่อ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน