การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ)จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับน้ำประปาเเละการยื่นขอติดตั้งน้ำประปารายใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ)จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับน้ำประปาเเละการยื่นขอติดตั้งน้ำประปารายใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ใช้น้ำ

12 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ)จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับน้ำประปาเเละการยื่นขอติดตั้งน้ำประปารายใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ใช้น้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ)จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับน้ำประปาเเละการยื่นขอติดตั้งน้ำประปารายใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ใช้น้ำ

.......    

    วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (วันนี้) เวลา 15.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ)โดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบหมาย หัวหน้างาน งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย1 เเละ 2 หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ เเละพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน. โดยประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค เเละการยื่นขอติดตั้งน้ำประปารายใหม่ ให้ผู้นำชุมชน เเละประชาชน ณ ศาลากลางบ้านผือ ม.19 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ใช้น้ำ ให้ลูกค้าได้มีน้ำประปาที่ใสสะอาดใช้ในครัวเรือน

    ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด พร้อมของที่ระลึก มอบให้แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน.  

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน