กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่พบสื่อมวลชน เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้ " (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่พบสื่อมวลชน เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้ "

14 มกราคม 2565


กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่พบสื่อมวลชน เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้ "

กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่พบสื่อมวลชน เดินหน้าประชาสัมพันธ์ 🎊โครงการ "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้ " 🎁 วันที่ 14 มกราคม 2565 นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนท้องถิ่น สถานีวิทยุ 102.75 เรดิโอ รอบรั้วข่าวกระบี่ โดยคุณมโนธรรม ใจหาญ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" ด้วยการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% ระยะเวลา 2 เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย (ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว) ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ และเฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ซึ่งสามารถยื่นแบบคำขอและชำระเงินค่าติดตั้งระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน