การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด

14 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด
………
วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) นำโดยนายสุเมธ เเว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคมอบหมายพนักงานในสังกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ เเละขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจคัดกรองโรค โควิด -19 ให้พนักงาน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) และแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการให้บริการประชาชนในห้วงของการแพร่ระบาดรุนแรงที่ผ่านมาซึ่งมีพนักงานติดเชื้อ และเป็นกลุ่มเสี่ยง

พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด ใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์

มุ่ง-มั้น-เพื่อปวงชน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น (พ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน