การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2565 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2565 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพร

14 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2565  หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
ดำเนินกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2565 ณ เทศบาลเมืองชุมพรและเทศบาลตำบลท่ายาง
วันนี้ ( 14 มกราคม 2565 ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ภายใต้การบริหารงานของ นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมเข้ามอบของที่ระลึกและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย 2565 โดยได้เข้าพบ นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และนายอำพัน มากอำไพ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง (ได้มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ ชีวะพันธศักดิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าของที่ระลึก) สำหรับพื้นที่ให้บริการน้ำประปา ซึ่ง ในส่วนของเทศบาลเมืองชุมพร และเทศบาลตำบลท่ายาง เป็นลูกค้าในประเภทการใช้น้ำ ราชการ ซึ่งมีการใช้น้ำประปาเป็นจำนวนมากและสม่ำเสมอ อีกทั้งสองพื้นที่ดังกล่าว มีโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคต กปภ.สาขาชุมพร ได้เพิ่มปริมาณลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนั้น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ ด้วยกันอีกด้วย
มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
ด้วยความห่วงใยจากกปภ.สาขาชุมพร
นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน