การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่ลูกค้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่ลูกค้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

13 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่ลูกค้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำโดย นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง, นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง พร้อมหัวหน้างานและพนักงานประปาในสังกัด จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่ลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้งาน Line Official และลูกค้าที่มาติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ  ณ กปภ.สาขาคลองหลวง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 (หรือจนกว่าของจะหมด) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีภายในองค์กร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน