กิจกรรม ด้วยรักและห่วงใย จากใจ กปภ.สาขากาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กิจกรรม ด้วยรักและห่วงใย จากใจ กปภ.สาขากาญจนบุรี

13 มกราคม 2565


กิจกรรม ด้วยรักและห่วงใย จากใจ กปภ.สาขากาญจนบุรี

 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 กปภ.สาขากาญจนบุรี  โดย นางราตรี อักษรอินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขา มอบหมายให้ นายประเสริฐ เสลาหอม ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงานจัดเก็บรายได้ ดำเนินกิจกรรม "ด้วยรักและห่วงใย จากใจ กปภ.สาขากาญจนบุรี" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยลงพื้นที่พบลูกค้าอำนวยความสะดวกในการต่อสิทธิ์ส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ไม่สะดวกเดินทางไปดำเนินการต่อสิทธ์ที่สำนักงานประปาพร้อมมอบยาสามัญประจำบ้าน นม และน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

 
เลื่อนขึ้นข้างบน