สาขาบ้านฉาง ร่วมพิธี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

สาขาบ้านฉาง ร่วมพิธี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

06 ธันวาคม 2564


สาขาบ้านฉาง ร่วมพิธี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

กปภ.บ้านฉาง ร่วมพิธี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง นำโดยนายอดิศักดื์ ไมตรี หัวหน้างานบริการ พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ชนะโยธินานนท์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ นำพนักงานในสาขาเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนานาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายบังคม และวางพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน