กปภ.สาขาบ้านโป่ง ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก/รั่ว เพื่อลดปัญหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านโป่ง ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก/รั่ว เพื่อลดปัญหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชน

30 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขาบ้านโป่ง  ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก/รั่ว เพื่อลดปัญหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชน

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00-12.00 น. โดย นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ทองอินทร์ หัวหน้างานบริการฯและทีมงานงานบริการฯ ลงพื้นที่สำรวจค้นหาท่อแตก/รั่ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 บริเวณ ถนนแสงชูโต ถนน ร.9 และบริเวณตลาดบ้านโป่ง เพื่อหาสาเหตุของการเกิดน้ำสูญเสีย พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินการเข้าซ่อม ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาน้ำสูญเสียในพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน