กปภ.สาขายโสธรร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขายโสธรร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๔

30 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขายโสธรร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๔

กปภ.สาขายโสธรร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๔

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร นำโดย นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการ กปภ.สาขายโสธร หัวหน้างานทุกสายงาน  สังกัด กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 30  ตุลาคม  2564  เวลา 09.00  เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง)  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร ในการนี้มีนายชลธี  ยังตรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในพิธีมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน จาก กปภ.สาขายโสธร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน