กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมสนับสนุนงาน วันรวมน้ำใจหลังไหลสู่กาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมสนับสนุนงาน วันรวมน้ำใจหลังไหลสู่กาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2564

30 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมสนับสนุนงาน วันรวมน้ำใจหลังไหลสู่กาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2564

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมสนับสนุนงาน วันรวมน้ำใจหลังไหลสู่กาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2564

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ โดยนายอำพล  สุดนิคม ผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายพิชิต  ถิ่นมุกดา ผู้ช่วยผู้จัดการพร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด เป็นตัวแทนมอบเงินเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกำหนดจัดงาน "วันรวมน้ำใจหลังไหลสู่กาชาดสุรินทร์" ประจำปี 2564 ขึ้น  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00  น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อหารายได้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ให้ความช่วยเหลือสาธารณกุศล บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย การสังคมสงเคราะห์ราษฎร์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในสังคม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน