กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์

26 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี   จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล เป็นประธาน ในกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ  นายยุทธนา ต๊ะปินตา หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  จัดกิจกรรม  เพื่อสร้างความ รัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบ

และส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ได้พูดคุย ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะ ในการทำงานของแต่ละสายงาน  สอบถามปัญหาการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน

เพื่อแก้ไขปัญหา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมรับประทาน   พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีข้อสงสัย ปรึกษา ซักถาม   และพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง

ตามวัตถุประสงค์  ณ ลานอเนกประสงค์ ข้างสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาปราณบุรี 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน