การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ลงพื้นที่ระบายตะกอนในเส้นท่อ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ลงพื้นที่ระบายตะกอนในเส้นท่อ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐาน

26 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ลงพื้นที่ระบายตะกอนในเส้นท่อ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐาน

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง โดย นายสมเดช ใจสมุทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง นายชนะกิจ อุดมสัตยานุกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มอบหมายให้ นายนทีบดี มณีกุล หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ออกพื้นที่ระบายตะกอนในเส้นท่อ เพื่อเพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน