กปภ.เขต7 ร่วมกับสาขาในสังกัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต7 ร่วมกับสาขาในสังกัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้าง

26 พฤศจิกายน 2564


กปภ.เขต7 ร่วมกับสาขาในสังกัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุดรธานี ,สาขากุมภวาปี ,สาขาบ้านผือ ,สาขาบ้านดุง และกปภ.สาขาสว่างแดนดิน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop) ซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ ปี 2565 รุ่นที่ 4 โดยมีทีมวิทยากรจาก กปภ.ข.7 เป็นผู้ให้ความรุ้  ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัตินำไปปรับปรุงกระบวนการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระให้มีประสิทธิภาพต่อไป  เมื่อวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2564  ณ กปภ.สาขาอุดรธานี 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน