งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหลังสวน ลงพื้นที่ออกซ่อมแซมท่อแตกรั่ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหลังสวน ลงพื้นที่ออกซ่อมแซมท่อแตกรั่ว

26 พฤศจิกายน 2564


งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหลังสวน ลงพื้นที่ออกซ่อมแซมท่อแตกรั่ว

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหลังสวน

      เมื่อวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน มอบหมายให้ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัดงานบริการฯลฯ ลงพื้นที่ออกซ่อมแซมท่อแตกรั่ว ในบริเวณพื้นที่ ที่ได้รับกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ซอยภูเขาทอง อำเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน