กปภ.สาขาระโนด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาระโนด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2565

25 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขาระโนด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2565

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564  นายกิตติ โบว์พัฒนากุล ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด

จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2565 โดยทางผจก.ได้ถ่ายทอดข้อมูลจากการประชุมครส ติดตามการดำเนินงาน

โดยให้แต่ละสายงานรายงานความคืบหน้าของงาน ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้แล้วนั้น และให้เตรียมแผนรับมือ หากเกิดกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน

ได้แก่ น้ำท่วม โรคระบาดโควิด-2019 เป็นต้น อีกทั้งได้กำชับพนักงานทุกคนต้องทราบข้อมูลพื้นฐานของ กปภ.สาขาระโนด ได้แก่ ผลการดำเนินงาน เป็นต้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน