การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ลงพื้นที่ ร่วมกันทำ step test ค้นหาท่อแตกรั่ว ลดน้ำสูญเสีย แสดงความใส่ใจในการให้บริการ สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ลงพื้นที่ ร่วมกันทำ step test ค้นหาท่อแตกรั่ว ลดน้ำสูญเสีย แสดงความใส่ใจในการให้บริการ สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

26 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ลงพื้นที่ ร่วมกันทำ step test ค้นหาท่อแตกรั่ว ลดน้ำสูญเสีย แสดงความใส่ใจในการให้บริการ สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง นำโดย นายสมเดช ใจสมุทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง นายชนะกิจ อุดมสัตยานุกิจ ผู้ช้วย ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกันทำ Step test และออกสำรวจหาท่อชำรุดแตกรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำสูญเสียในระบบเส้นท่อ ในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน