กปภ.บ้านฉาง ลงนามรับโอนประปา จาก เทศบาลตำบลมะขามคู่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.บ้านฉาง ลงนามรับโอนประปา จาก เทศบาลตำบลมะขามคู่

25 พฤศจิกายน 2564


กปภ.บ้านฉาง ลงนามรับโอนประปา จาก เทศบาลตำบลมะขามคู่

กปภ.บ้านฉาง ลงนามรับโอนประปา จาก เทศบาลตำบลมะขามคู่

25 พฤศจิกายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ลงนาม บันทึกข้อตกลงการรับโอนกิจการประปา กับเทศบาลตำบลมะขามคู่
พื้นที่ ม.1, 2, 5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อเข้าไปให้บริการน้ำประปา แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำแก่ประชาชนจำนวน 1,200 ราย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน