การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อบรบการสุ่มอ่านมาตรระบบออนไลน์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อบรบการสุ่มอ่านมาตรระบบออนไลน์

22 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อบรบการสุ่มอ่านมาตรระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นำโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมอบรบการสุ่มอ่านมาตรระบบออนไลน์ ในงบประมาณ 2565 มีการปฏิบัติถ่ายทอด ON THE JOB TRAINING มอบหมายให้นักบัญชี สอนการสุ่มอ่านมาตรด้วยระบบออนไลน์ ให้กับ คณะกรรมการสุ่มอ่านมาตร และออกสุ่มตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจวัดความ เที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำเขตจำหน่ายน้ำหลังสวน ละแม ทุ่งตะโก และสวี ตามมาตรฐานของ กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน