กปภ.สาขาพัทยา (พ) ช่วยเหลือลูกค้าตรวจสอบหาท่อแตกรั่วภายในบ้าน โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ช่วยเหลือลูกค้าตรวจสอบหาท่อแตกรั่วภายในบ้าน โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)

21 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ช่วยเหลือลูกค้าตรวจสอบหาท่อแตกรั่วภายในบ้าน โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ช่วยเหลือลูกค้าตรวจสอบหาท่อแตกรั่วภายในบ้าน โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)

 

          วันนี้ (๒๑ ต.ค. ๖๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้ นายนนทวัฒน์ วงศ์สุวานิช หัวหน้างานงานบริการและน้ำสูญเสีย ๑ พร้อมพนักงานในสังกัด ออกเยี่ยมเยือนลูกค้าถึงบ้าน ในโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ณ หมู่บ้านเอกมงคล วิลเลจ โรงโป๊ะ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อช่วยเหลือลูกค้าตรวจสอบหาท่อแตกรั่วภายในบ้าน ทั้งนี้ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ได้รับฟังปัญหา / ตอบข้อซักถามจากลูกค้า ทำให้ได้รับคำชื่นชมว่า เป็นโครงการที่ดียิ่ง และอยากให้ดำเนินกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

 


 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน