การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผอ.กปภ.ข.4 รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผอ.กปภ.ข.4 รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

21 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผอ.กปภ.ข.4 รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (21 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยนายณัฐพล  กองประดิษฐ  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำหัวหน้างานในสังกัด ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ รับถ่ายทอดนโยบายจาก นายประทีป  กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ในโอกาสเริ่มการทำงานในปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน อันนำไปสู่บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามแนวทาง/นโยบายของ กปภ.โดย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ : 0-7561-1354

• โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 08-6478-0588

•  Page Facebook : @PWA.Krabi

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน