การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 พร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 พร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม

21 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 พร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม

วันนี้ (21 ตุลาคม 2564) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย นำโดยนายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีชองชาติ พ.ศ.2564 ร่วมปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณหน่วยบริการเกาะช้าง  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน