การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เดินหน้าลงพื้นที่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เดินเท้าหาท่อแตกรั่ว พร้อมซ่อมปิดจุด เพื่อลดการเกิดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เดินหน้าลงพื้นที่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เดินเท้าหาท่อแตกรั่ว พร้อมซ่อมปิดจุด เพื่อลดการเกิดน้ำสูญเสีย

21 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เดินหน้าลงพื้นที่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เดินเท้าหาท่อแตกรั่ว พร้อมซ่อมปิดจุด เพื่อลดการเกิดน้ำสูญเสีย

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยนายณัฐพล  กองประดิษฐ  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ร่วมเดินเท้าสำรวจท่อน้ำที่เสื่อมชำรุด หาท่อแตกรั่ว เพื่อลดอัตราการเกิดน้ำสูญเสีย ให้เป็นไปยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กปภ. 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ : 0-7561-1354

• โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 08-6478-0588

•  Page Facebook : @PWA.Krabi

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน