การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมประชุมซักซ้อมการสุ่มมาตรวัดน้ำ โดยระบบแผนที่และการสุ่มมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ( Map and meter random check : Provincial Waterworks Autority) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมประชุมซักซ้อมการสุ่มมาตรวัดน้ำ โดยระบบแผนที่และการสุ่มมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ( Map and meter random check : Provincial Waterworks Autority)

21 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมประชุมซักซ้อมการสุ่มมาตรวัดน้ำ โดยระบบแผนที่และการสุ่มมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ( Map and meter random check : Provincial Waterworks Autority)

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมประชุมซักซ้อม แนวทางการสุ่มมาตรโดยการใช้งานโปรแกรมระบบแผนที่และการสุ่มมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ( Map and meter random check : Provincial Waterworks Autority )ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดำเนินแนวทางเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีขององค์กรต่อไป

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ : 0-7561-1354

• โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 08-6478-0588

•  Page Facebook : @PWA.Krabi

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน