กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา

28 กันยายน 2564


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา

 

      วันนี้ (๒๘ ก.ย. ๖๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่น ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา โดย กปภ.สาขาพัทยา (พ) มีโครงการสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ำ โดยมีการวางท่อส่งน้ำประปาจากจังหวัดใกล้เคียงพร้อมสถานีจ่ายน้ำเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เมืองพัทยา และพื้นที่ที่มีการวางท่อประปาผ่าน เช่น ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลเขาชีจรรย์ เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณสิ้นปี ๒๕๖๕ นอกจากนี้ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินการวางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน และการวางท่อใหม่เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและภัยแล้งในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

 


 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน