กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย"

17 กันยายน 2564


กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย"

 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี นำโดยนางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี และนายประเสริฐ เสลาหอม ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงานผลิต ทีมงานบริการ ทีมงานอำนวย  ทีมงานจัดเก็บรายได้ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบบ้านพักพนักงาน สถานีผลิตน้ำเขาล้าน ตามหลักกิจกรรม 5 ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย"

 
เลื่อนขึ้นข้างบน