กปภ.สาขาอำนาจเจริญมอบน้ำดื่มแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลอำนาจเจริญ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอำนาจเจริญมอบน้ำดื่มแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

17 กันยายน 2564


กปภ.สาขาอำนาจเจริญมอบน้ำดื่มแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

กปภ.สาขาอำนาจเจริญมอบน้ำดื่มแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ โดย นายสังวาย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ จิรกุลสมโชค หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด เพื่อสนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน บริเวณจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน