กปภ.สาขากาญจนบุรี ค้นหาท่อแตก-รั่ว ตามแผนลดน้ำสูญเสียเชิงรุก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนบุรี ค้นหาท่อแตก-รั่ว ตามแผนลดน้ำสูญเสียเชิงรุก

17 กันยายน 2564


กปภ.สาขากาญจนบุรี ค้นหาท่อแตก-รั่ว ตามแผนลดน้ำสูญเสียเชิงรุก

 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 กปภ.สาขากาญจนบุรี นำโดยนางราตรี อักษรอินทร์ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนบุรี และทีมงานบริการ ทีมงานผลิต ดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสียประจำสัปดาห์ตามแผนการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียเชิงรุกซึ่งได้ดำเนินการสำรวจหาท่อแตก/รั่วด้วยตาเปล่าและใช้อุปกรณ์หูฟัง noi stick บริเวณพื้นที่ DMA04  ตลาดผาสุก  ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายพร้อมสอบถามผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับการให้บริการของ กปภ.  พบจุดแตกรั่วทั้งหมด 10 จุด โดยเร่งดำเนินการซ่อมทันที

 
เลื่อนขึ้นข้างบน