การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสำนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสำนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2564

16 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสำนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดยนายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ,หัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส. ภายในสำนักงาน และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงาน ณ สำนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารและโดยรอบให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน