กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control)ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ ซอยตะวันทอง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control)ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ ซอยตะวันทอง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ

16 กันยายน 2564


กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control)ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ ซอยตะวันทอง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control)ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย

บริเวณ ซอยตะวันทอง ตำบลหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ในวันที่ 15 กันยายน 2564 นำโดย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี นายไอยเรศ ชัยกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา

พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการฯ นายณรงค์ชัย จงดี หัวหน้างานผลิต นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก และพนักงานในสังกัด

ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย

 บริเวณ ซอยตะวันทอง ตำบลหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้น้ำ

ดข้อร้องเรียน พบปะลูกค้า ทำความเข้าใจและตอบข้อสงสัยให้กับผู้ใช้น้ำ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไปด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน