กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยนั่งแบบเว้นระยะห่าง Social Distancing และ VDO Call ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยนั่งแบบเว้นระยะห่าง Social Distancing และ VDO Call ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2564

16 กันยายน 2564


กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยนั่งแบบเว้นระยะห่าง Social Distancing และ VDO Call ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2564

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนกันยายน  2564 โดยนั่งแบบเว้นระยะห่าง Social Distancing และผ่าน VDO Call 

ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 กปภ.สาขาปราณบุรี นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล

เป็นประธานในกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกันยายน 2564   พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk

เพื่อสร้างความ รัก ความผูกพัน โดยการพูดคุยแบบ นั่งเว้นระยะห่าง หรือ Social Distancing หนึ่งในมาตรการ ลดการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะ

ในการทำงานของแต่ละสายงาน สอบถามปัญหาการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีข้อสงสัย ปรึกษา ซักถามได้อย่างเป็นกันเอง พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2564 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน