กปภ.สาขาชะอวด เปิดให้บริการรับค่าน้ำนอกเวลาทำการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชะอวด เปิดให้บริการรับค่าน้ำนอกเวลาทำการ

15 กันยายน 2564


กปภ.สาขาชะอวด เปิดให้บริการรับค่าน้ำนอกเวลาทำการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ภายใต้การบริหารงานโดยนายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ให้ความสำคัญในด้านการให้บริการลูกค้า มอบหมายให้พนักงานงานอำนวยการ เปิดให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่เวลา 08.00 ในวันทำการ เพื่อเพิ่มเวลาให้ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาได้มากขึ้น เพื่อลดหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

 

#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน 

#นายชวลิต บัวจีน ผจก.กปภ.สาขาชะอวด

#งานอำนวยการ กปภ.สาขาชะอวด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน