กปภ.สาขาชะอวดทำความสะอาดโรงกรองน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชะอวดทำความสะอาดโรงกรองน้ำ

14 กันยายน 2564


กปภ.สาขาชะอวดทำความสะอาดโรงกรองน้ำ

นายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด มอบหมายงานผลิต โดยนายสรยุทธ สมใจ หัวหน้างานงานผลิต พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดโรงกรองน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำหน่วยบริการลานข่อย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้น้ำในความสะอาดและได้มาตรฐาน ของ กปภ. ต่อไป

 

#มั่นใจ ในคุณภาพน้ำประปา

#นายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

#พนักงานเจ้าหน้่าที่งานผลิต กปภ.สาขาชะอวด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน