กปภ.สาขาชะอวด ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชะอวด ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

14 กันยายน 2564


กปภ.สาขาชะอวด ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ภายใต้การบริหารงานโดยนายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด เน้นย้ำในคุณภาพของน้ำประปา ผ่านนายสรยุทธ สมใจ หัวหน้างานงานผลิตและพนักงานเจ้าหน้าที่งานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด  ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในทุกขั้นตอน กระบวนการผลิตน้ำประปา ก่อนการจ่ายน้ำให้กับลูกค้าการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ความลูกค้าได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด 

 

 

#มั่นใจ_ในคุณภาพน้ำประปา

#นายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

#นายสรยุทธ สมใจ หัวหน้างานงานผลิต

#และทีมพนักงานสายงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน