กปภ.สาขาชะอวดจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชะอวดจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

14 กันยายน 2564


กปภ.สาขาชะอวดจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

 

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด นำโดยนายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2564 เพื่อพบปะพูดคุยภายในหน่วยงานแจ้งผลการดำเนินงาน และปรึกษาเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พูดคุยปัญหาในการทำงานของแต่ละสายงาน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ผู้จัดการได้กำชับให้พนักงานปฎิบัติงานด้วยความระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19 และเตรียมพร้อมรับมือกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างราบรื่นต่อไป

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน