ผู้ใหญ่บ้านขอบคุณการให้บริการประทับใจ กปภ.สาขาทุ่งสง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้ใหญ่บ้านขอบคุณการให้บริการประทับใจ กปภ.สาขาทุ่งสง

14 กันยายน 2564


ผู้ใหญ่บ้านขอบคุณการให้บริการประทับใจ กปภ.สาขาทุ่งสง

ในวันที่ 14 กันยายน 2564 นายสุพิศ ทองอร่าม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมตัวแทนประชาชน ขอบคุณการแก้ปัญหาน้ำไม่ไหลในพื้นที่ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างสะอาด ทั่วถึง ดั่งวิสัยทัศน์ กปภ. มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา โดยมีนายสมเดช ใจสมุทร ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง นางพวงเพชร สุขโข ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง หัวหน้างานและพนักงาน ให้การต้อนรับ

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาทุ่งสง

นายสมเดช ใจสมุทร ผู้จัดการ กปภ.สาขาทุ่งสง

นางพวงเพชร สุขโข ผู้ช่วย ผู้จัดการ กปภ.สาขาทุ่งสง

และทีมงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน